Utbildning

Kunskap ger trygghet

Rätt utbildad personal ger en säker hantering i den dagliga verksamheten, som skapar goda förutsättningar för att undvika driftstörningar eller tillbud. 

Utbildat mer än 16 000 personer

Propan (gasol) är en brandfarlig vara och det är därför viktigt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. Vi har därför genom åren utbildat mer än 16 000 personer i gasolens egenskaper, anläggningars funktion, drift och underhåll samt myndigheter och regelsystem.

Flogas är den enda gasolleverantören som förutom kortare användarutbildningar, även kan erbjuda gasolföreståndarkurser i egen regi, godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

Teori och praktik

Vår användarutbildning hålls vanligen på plats hos er och innehållet anpassas efter era förutsättningar. Den passar bra för att ge en generell kunskapshöjning inom bolaget kring gasolhantering, t.ex. om ni är nya gasolanvändare men även om ni haft gasol länge och anställt ny personal eller vill få en uppfräschning av kunskaperna.

Vår gasolföreståndarkurs innehåller både teori och praktik och ger viktig kunskap och trygghet för dig som är gasolföreståndare. Kontakta oss för mer information.