Nyhet! Vår nya vision: Förnybar energi till alla! LÄS MER

Utbildning

Kunskap ger trygghet

Rätt utbildad personal ger en säker hantering i den dagliga verksamheten, som skapar goda förutsättningar för att undvika driftstörningar eller tillbud. 

Utbildat mer än 16 000 personer

Propan (gasol) är en brandfarlig vara och det är därför viktigt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. Vi har därför genom åren utbildat mer än 16 000 personer i gasolens egenskaper, anläggningars funktion, drift och underhåll samt myndigheter och regelsystem.

Flogas är den enda gasolleverantören som förutom kortare användarutbildningar, även kan erbjuda gasolföreståndarkurser i egen regi, godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

Teori och praktik

Vår användarutbildning hålls vanligen på plats hos er och innehållet anpassas efter era förutsättningar. Den passar bra för att ge en generell kunskapshöjning inom bolaget kring gasolhantering, t.ex. om ni är nya gasolanvändare men även om ni haft gasol länge och anställt ny personal eller vill få en uppfräschning av kunskaperna.

Vår gasolföreståndarkurs innehåller både teori och praktik och ger viktig kunskap och trygghet för dig som är gasolföreståndare. Kontakta oss för mer information.

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan