Nyhet! Vår nya vision: Förnybar energi till alla! LÄS MER

Propan

Flogas är marknadsledare.

Gasol, LPG eller Propan? Kärt barn har många namn. Du får oavsett vilket ren energi till konkurrenskraftiga villkor!

Propan lönar sig

Priset på propan (gasol) har de senaste åren varit lågt och bidragit till fördelaktiga energikostnader för befintliga kunder. Flogas har dessutom byggt många nya kundanläggningar. Vår marknadsandel ökar, mycket tack vare att Flogas har konkurrenskraftiga villkor och goda tekniska lösningar. Verksamheter som tidigare använt eldningsolja har vanligen sparat mellan 20 och 30 öre per kWh vid bytet till propan.

Vill du ha ett fast eller rörligt pris?
Flogas erbjuder båda alternativen. Läs mer i vår prisinformation.

Förklaring

Se hur det fungerar

Vad vi gör förklarat på mindre än två minuter

Propananläggning

Med Flogas som propan-/gasolleverantör gör du ditt liv enkelt – vi tar ansvar hela vägen från projektering till driftsättning av din nya propananläggning. Tillsammans med våra partners och leverantörer ser vi till att du får en anläggning anpassad efter dina förutsättningar och som håller i många år.

Våra medarbetare har flera decenniers erfarenhet av projektering och drift av propananläggningar så du kan känna dig trygg med att välja en lösning från oss.

 • Uthyrning av cistern

  Den vanligaste lösningen är att kunden hyr sin gasolcistern av oss – det minskar investeringsbehovet och Flogas ser till att cisternen alltid är servad och godkänd för drift – bekvämt för dig.

 • Automatiska leveranser

  Flogas fjärrövervakar nivån i cisternen åt dig och fyller automatiskt på när det behövs – över hela landet. Med fjärrövervakning kan vi dessutom planera våra körningar optimalt – och det är bra för både miljö och plånbok.

 • Fördelar med propan

  Renhet, hög verkningsgrad och möjlighet till extremt noggrann temperatur- och kapacitetsreglering gör propan till ett exceptionellt bränsle och därmed en viktig energikälla inom industrin. Propan har högre verkningsgrad än olja, eller sagt på ett annat sätt; det ger lägre energiförbrukning.
  Oavsett om du ska starta upp en ny verksamhet eller bara ersätta en gammal oljepanna så behöver du inte vara expert på gas. Det är det vi som är.

  Kontakta oss idag så kommer vi på ett förbehållslöst besök eller förklarar snabbt alla fördelarna med propan för dig!

Varför välja Flogas?

 • Vi sätter alltid säkerheten först
 • Vi är marknadsledande
 • Vi är rikstäckande
 • Vi erbjuder fastpriser
 • Vi har hög kompetens
 • Vi hjälper dig från idé till färdig propananläggning

Vad är propan

Kärt barn har många namn, det vi kallar gasol är i själva verket ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av gaserna propan och butan. Internationellt används ofta beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas. Men oavsett namn är gasol ett av de mest effektiva bränslen som finns. I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan, och den gasol Flogas huvudsakligen levererar marknadsförs därför under namnet Propan 95.

LPG är en bi-produkt från produktion av olja och gas. Det produceras LPG vid 3 raffinaderier i Sverige, och i grannlandet Norge producerades fram tills nyligen ungefär 5 millioner ton årligen. Nu när efterfrågan på naturgas i Europa har ökat betydligt så har produktionen av LPG i Norge kraftigt reducerats. Flogas levererar likväl propan med samma leveranssäkerhet till alla befintliga kunder, men nya kundvolymer måste avtalas case by case.

 • Bättre lönsamhet

  Propan bidrar till en god totalekonomi med ökad lönsamhet då effektivare processer ger sänkta produktionskostnader och bättre produktkvalitet.
  Propan har högre verkningsgrad än olja, 20 – 30 % lägre energiförbrukning är inte ovanligt, vilket ger stora miljö- och ekonomiska fördelar.

 • En effektiv energikälla

  Renhet, hög verkningsgrad och möjlighet till extremt noggrann temperatur- och kapacitetsreglering gör propan till ett exceptionellt bränsle och därmed en viktig energikälla inom industrin.

  Propan distribueras med järnväg och tankbil till hela Sverige och kan användas överallt där man värmer, bearbetar, torkar, smälter eller formar. Så det är inte för inte som propan ofta kallas världens mest mångsidiga bränsle.

 • Enkelt att transportera

  Propan är vid atmosfärstryck och normal rumstemperatur en gas, men omvandlas lätt genom komprimering vid relativt lågt tryck (typiskt 2 - 8 bar) till flytande form. Propan förvaras och transporteras därför som vätska i tryckkärl, men används normalt i gasform.

  Kokpunkten vid atmosfärstryck är minus 42 grader Celsius för propan och 0 grader Celsius för butan. Propan i vätskefas som förångas bildar en gasvolym som är ca 250 gånger större än vätskans volym.

  Denna egenskap förklarar en av propangasens största kommersiella fördelar, nämligen att man vid lätt trycksättning kan transportera stora energimängder över stora avstånd på billigaste möjliga sätt.

 • Mindre underhåll

  Tack vare renheten behöver inte brännare, ugnar eller andra vitala delar ses över lika ofta som med andra bränslen.

  En propananläggning är enkel att använda, har få rörliga delar och kräver ett minimum av underhåll vilket ger en hög drifttillgänglighet.

  Avsaknaden av sot är också en bidragande faktor till högre effektivitet, då sotavlagringar på värmeväxlarytor försämrar värmeöverföringen.

Spela videoklipp

Troll-Gott har sparat miljoner på propan

Miljö

Avgaserna från förbränningen av propan är fria från partiklar, sot och svavelutsläpp, vilket inte bara är en fördel för klimatet utan även för vår närmiljö, vår hälsa och arbetsmiljö.

Propan reducerar CO2-utsläppen med minst 14% jämfört med olja, men så mycket som 50% reducering kan uppnås tack vare en högre verkningsgrad/lägre energianvändning i din propanpanna.

Konvertering från olja till propan ger alltså stora miljöfördelar både ur ett lokalt och globalt perspektiv.

 • Inte vattenförorenande

  Propan är inte vattenförorenande i händelse av läckage, varför lagringscisterner och rörledningar kan placeras inom vattentäktsområden.

 • God luftkvalité

  Renheten är en av de stora fördelarna med propan. Vid tillverkning av livsmedel ger propanets renhet möjlighet till direktuppvärmning av känsliga födoämnen och stora mängder propan förbrukas därför i ugnar för bland annat bakning, kafferostning och spannmålstorkning.

 • Ett bra alternativ både lokalt och globalt

  Kombinerar man alla fördelar ser man att propan definitivt är ett bra alternativ sett ur både lokalt och globalt perspektiv.

  Utmaningar i samband med den globala uppvärmningen kan inte lösas snabbt och med en enda lösning. Men propan är en viktig del av lösningen. Den ger inte nollutsläpp, men genom att byta ut oljan mot propan minskas CO2-utsläppen och människors närmiljö förbättras omedelbart.

  Väljer du i tillägg vår produkt Miljögas klimatkompenserar Flogas för de koldioxidutsläpp som din propananvändning ger upphov till.

Användningsområden

Propan kallas ofta världens mest mångsidiga energikälla. Propan är en växande och viktig energikälla för miljontals människor över hela världen därför att propan är enkelt att använda och kräver minimalt med underhåll.

Processindustrin i Sverige har använt propan sedan 60-talet. Framför allt används den inom processer där gasens produktfördelar kan utnyttjas. Propan kan praktiskt taget användas överallt där man värmer, bearbetar, torkar, smälter eller formar. En stor fördel är att avgaserna är mycket rena och är fria från stoft och sot. Jämn produktkvalitet och bra miljö blir resultatet.

 • Järn- och stålindustrin

  Bland användningsområdena inom järn- och stålindustrin kan nämnas gjutning och värmebehandling av stål och metall. Vid metallbearbetning blir det inga föroreningar från lågan som påverkar slutprodukten.

 • Livsmedelsindustrin

  Inom livsmedelsindustrin förbrukas stora mängder propan i ugnar för bakning, kafferostning och spannmålstorkning. Vid tillverkning av livsmedel ger propanets renhet möjlighet till direktuppvärmning av känsliga födoämnen, vilket förenklar produktionen och därmed sänker kostnaderna.

 • Hem och fritid

  Gasol används oftare och oftare till grillning och till matlagning i gasspisar, och till exempel som ersättning för spritbrännare i stormkök. Gasol är också alltmer populärt till uppvärmning av husvagnar, båtar och fritidshus. På svenska marknaden finns nu många snygga gasolkaminer både för inomhus- och utomhusanvändning.

Redo att gå vidare?

Kontakta

Be om offert eller ring oss

Vi vill ha nöjda kunder och hjälper dig med allt du behöver veta om oss och våra produkter.

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan