Nyhet! Vår nya vision: Förnybar energi till alla! LÄS MER

Dataskydd

Dataskyddspolicy och cookies

Syftet med dataskyddspolicy är att verka för att personuppgifter blir behandlade i enlighet med grundläggande sekretesshänsyn, bland annat för privatliv, personlig integritet och tillräcklig kvalitet på personuppgifter.

Flogas Sverige AB

Flogas Sverige är tvungna att behandla personuppgifter från sina kunder på ett försiktigt sätt. Behandlingen av personuppgifter i Sverige är reglerat av dataskyddsförordningen(GDPR). Du finner mer upplysningar om dessa på nätsidorna till Datainspektionen.

Informationen om dataskydd på våra sidor är menade att ge dig som kund förståelig information om hur vi behandlat dina personuppgifter. 

Vår information om dig

Informationen vi har om dig är exempelvis namn, adress och telefonnummer som du uppger i förbindelse med registreringen av ditt kundförhållande. Dessa personuppgifter är helt nödvändiga för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet, och för att vi ska kunna infria våra förpliktelser i kundförhållandet vi har med dig. 

Hur inhämtas personuppgifter?

Alla personuppgifter vi registrerar kommer direkt från dig som kund. Om Flogas önskar att samla in uppgifter som inte är nödvändiga för att skydda avtalet med kunden, skall Flogas säga vad vi kommer använda uppgifterna till och informera om att det är frivilligt att ge ifrån sig dessa uppgifter. 

Krav på personuppgifter till tredje part

Flogas delar personuppgifter till tredje parter som utför uppgifter för oss. Det är våra transportörer och våra servicepartner, samt vårt systerföretag i Danmark som driftar vårt IT-system. Vi använder oss av databehandlingsavtal med tredjeparter for att säkra att dina personuppgifter blir behandlade i enlighet med lag. 

Vad vi använder personuppgifter till

Personuppgifterna vi samlar in används till att administrera ditt kundförhållande, till fakturering, beställningar, orderhantering, leveranser och i alla andra sammanhang där Flogas behöver veta vem vi har kontakt med.
Flogas kan också använda uppgifter om dig till direkt marknadsföring av sina produkter och tjänster. 

Korrigeringar och borttagningar

Du kan kontakta kundservice for att få insyn i de personuppgifter Flogas har om dig. Du kan också kräva att få korrigerat eller borttaget felaktiga och onödiga personuppgifter. Flogas kommer ta bort eller anonymisera registrerade personuppgifter när syftet med den individuella bearbetningen är uppfyllt.
Ett undantag är när lagen bestämmer att upplysningarna skall bevaras längre. 

Ansvar för databehandling i Flogas

Det dagliga ansvaret for behandling av personuppgifter ligger hos kundsupport i Stockholm som kan nås på tlf. 08-6750080 eller per epost till: [email protected] 

Cookies

Denna sida använder så kallade «cookies». En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av nätsidan du besöker. Filen innehåller information och blir bland annat använd till att stötta dig som brukare och till statistik. Det medför ingen säkerhetsrisk för dig, och gör att vi kan erbjuda dig bästa möjliga tjänst. Funktionen kan slås av i de flesta webläsare genom ett menyval för «inställningar», «säkerhet». Detta kommer dock få konsekvenser for användandet av webplatser generellt. 

Webanalys

Flogas använder vanliga internet-teknologier som Google Analytics för att samla anonyma uppgifter om användarna av nätsidan så att vi vid varje tidpunkt kan tillrättalägga för bästa möjliga funktionalitet och vidareutveckla informationsutbudet. Exempel på vad statistiken ger svar på är, hur många som besöker nätsidan, hur länge besöket varar, sökord och vilka nätsidor användarna kommer från osv. Informationen hämtas från datorns webläsare och kan omfatta IP adress, operativsystem, webläsarens programvara (till exempel ”Microsoft Internet Explorer”), skärmupplösning och avsändarnätsida. Flogas knyter inte uppgiften om IP-adress direkt till dig som användare. Informationen anonymiseras och används inte till annat än analysändamål. 

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan