Nyhet! Vår nya vision: Förnybar energi till alla! LÄS MER

Förnybar DME

Ett fossilfritt alternativ

Flogas mål är att motivera storskalig produktion av förnybar DME i Sverige och Norge

Vad är rDME?

DME är en vanligt förekommande kemikalie som används till exempel som drivgas i sprayburkar. Vi har givit förnybar DME beteckningen rDME där r:et kommer från engelskans ”renewable”. Kemiskt sett är rDME identiskt med fossil DME.

rDME har liknande egenskaper som propan/gasol och kan därmed hanteras i samma infrastruktur som propan. rDME kan blandas med propan eller ersätta propan i de flesta processer där det används. Låginblandning av rDME, upp till ca 20%, kan göras med inga eller små modifieringar av infrastrukturen.

Även om rDME är likt propan så finns vissa skillnader som är viktiga att ta hänsyn till ur säkerhetsmässiga perspektiv. Därför har Flogas med vår koncern DCC genomfört en analys kring identifierade risker. Därefter har vi tagit initiativ till branschgemensamma samarbeten kring säkerhetsfrågor och standarder både i den svenska och den europeiska branschorganisationen för gasol.

Produktion av rDME

rDME kan produceras från olika råvaror och i olika processer. De olika processerna kan kort klassificeras i tre olika alternativ som alla ger förnybar DME eller rDME:

 • BioDME

  Förgasning av biomassa eller avfall till syntesgas (CO och H2 ) som efter rening kan genomgå katalytiska reaktioner till DME.

 • e-BioDME

  Samma process som för BioDME, men där det tillsätts extra vätgas producerad genom elektrolys, vilket medför att en större andel av kolet i biomassan omvandlas till DME.

 • e-DME

  Producerat av återvunnen koldioxid och vätgas som producerats genom elektrolys.

Vårt mål är storskalig produktion av rDME i Sverige och Norge

Flogas ambition är att hjälpa våra industrikunder att ersätta sin användning av fossil energi med bland annat rDME och bygga en tillräckligt stor efterfrågan efter rDME för att motivera storskalig produktion i både Sverige och Norge.

Flogas idé är att kunder som redan idag använder propan kan starta med inblandning av upp till 20 % rDME utan behov av ändringar i sina utrustningar, och därefter på sikt använda 100 % rDME.

Som ett led i detta arbete har Flogas för avsikt att etablera infrastruktur för inblandning av rDME i propan vid en av våra depåer. Satsningen har fått stöd från Klimatklivet och vi arbetar nu med nödvändiga tillstånd för att kunna etablera anläggningen.

Om industrin skall ställa om behövs långsiktiga stabila förutsättningar för storskalig produktion och användning av förnybar DME. Enligt Flogas Sverige behöver följande hinder undanröjas:

 • Massbalansprincip

  Förnybar DME måste vara möjlig att samdistribuera med fossil gasol utan att belastas med samma skatt som fossil gasol.

 • CCU och BioCCU

  EU och Sverige behöver långsiktigt godkänna användning av industriella koldioxidutsläpp, oavsett ursprung, för tillverkning av förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) eller återvunna kolbränslen.

 • Förnybar vätgas

  EUs och Sveriges föreslagna regler för användning av förnybar vätgas för tillverkning av förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO’s) behöver förenklas.

 • Hållbar biomassa

  Föreslagna förändringar i förnybartdirektivet (REDIII) begränsar kraftigt möjligheten att använda primär skoglig biomassa för produktion av avancerade biobränslen och bör stoppas.

BioDME i Sverige

Lyckad pilotkörning hos Björneborg Steel

Se gärna vår film från Björneborg här

Björneborg Steel världens första friformssmedja att använda förnybar DME

Flogas har i samarbete med Björneborg Steel möjliggjort användning av rDME som ersättare för propan hos dem. Flogas har tillsammans med samarbetspartners anpassat gasolinfrastrukturen hos Björneborg Steel så att en blandning av propan och DME kan användas. Del blir världens första friformssmedja att köra en helt fossilfri produktionskampanj, delvis tack vare rDME från Flogas. Björneborg Steel är Nordens största friformssmedja och använder propan/rDME i olika typer av ugnar, skärning samt för infravärme.

I bilden fr. v. Peder Thunander, Hans Metsänperä, Tord Lindberg, Anna Aldén samt Jan ström.

Redo att gå vidare?

KONTAKTA

Be om offert eller ring oss

Vi vill ha nöjda kunder och hjälper dig med allt du behöver veta om oss och våra produkter.

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan