Nyhet! Vår nya vision: Förnybar energi till alla! LÄS MER

Miljögas

Klimatkompenserad gas

Genom att köpa Miljögas bidrar du till att reducera globala CO2-utsläpp samtidigt som du minskar luftföroreningarna lokalt.

Klimatkompensation

Klimatkompensation är ett effektivt verktyg att minska de globala utsläppen av växthusgaser. För varje reduktionsenhet som utfärdas sker en minskning av växthusgaser motsvarande 1 ton CO₂. Beställer du som kund Miljögas, köper Flogas reduktionsenheter motsvarande de beräknade CO₂-utsläppen från hela värdekedjan från utvinning och produktion till förbränning hos kunden baserat på en livscykelanalys för produkten. Det är detta som kallas att klimatkompensera.

Så här fungerar det

Köp av Miljögas bidrar till att reducera globala CO₂-utsläpp

Beräkning

Utsläppen beräknas i ett livscykelperspektiv

Reduktionsenheter

Vi köper reduktionsenheter för att kompensera för utsläppen

Certifikat

Du får dokumentation som verifierar ditt klimatåtagande

Marknadsföring

Marknadsföra produkten som klimatkompenserat

Vad är Miljögas?

Genom att köpa Miljögas bidrar du till att reducera globala CO2-utsläpp samtidigt som du minskar luftföroreningarna lokalt.

Klimatkompensationen vi köper ska antingen vara FN-godkänd från den gröna utvecklingsmekanismen CDM (Clean Development Mechanism) eller Gold Standard som är en standard framtagen av WWF, Greenpeace och ett 60-tal andra miljöorganisationer. Båda dessa standarder säkerställer att projekten genererar utsläppsminskningar av högsta kvalitet samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling i värdlandet.

Med Miljögas garanteras konkurrenskraftiga energikostnader, effektiv och tillförlitlig produktion samt att effekten av varje investerad miljökrona är högsta möjliga.

Så här blir ditt företag klimatneutralt

FN definierar att klimatneutralitet uppnås genom att balansera utsläppen som genereras med samma mängd utsläpp som minskas. Klimatneutralitet är inte nödvändigtvis detsamma som nollutsläpp. I stället handlar det om att minska befintliga utsläpp till en punkt där det uppstår en balans mellan våra utsläpp och jordens förmåga att absorbera utsläppen. Se FN`s definition

För att bli ett klimatneutralt företag måste man i korta drag:

  • Mäta sina klimatutsläpp
  • Reducera dessa så mycket som möjligt, och
  • Klimatkompensera för de resterande utsläppen

Om du vill bespara dig läsningen och har mycket funderingar kan du istället läsa om detta i FN: s detaljerade rapport Kick the habit från 2008 eller i det nya FN-initiativet Climate Neutral Now från 2015.

Om du vill spara dig för mycket läsning och många funderingar kan du i stället be oss på Flogas att hjälpa dig med detta!

Flogas är klimatneutrala

Flogas har varit en klimatneutral verksamhet sedan 2016. Vi gör årligen en energikartläggning, reducerar våra egna utsläpp så långt det går, och klimatkompenserar för de resterande utsläppen.

I tillägg har vi ett uttalat mål att vi jämfört med 2020 ska reducera våra egna utsläpp med minst 20 % innan 2025 och med minst 50 % innan 2030.

Relaterade videoklipp

Vad säger kunderna?

Vad säger experten?

Vad är klimatkompensation?

Redo att gå vidare?

Kontakta

Be om offert eller ring oss

Vi vill ha nöjda kunder och hjälper dig med allt du behöver veta om oss och våra produkter.

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan