Förnybar energi till alla

Historiskt har vi stått med båda benen i en fossil verksamhet. Där står vi fortsatt tryggt, och vi kan med stolthet säga att vi har hjälpt svenska och norska industriföretag med att reducera sina klimatutsläpp och kostnader genom att ersätta eldningsolja med propan.

”Vi ska inte bara vara en del av det gröna skiftet, utan vår plan är att leda det gröna skiftet.”

Med vår nya vision som inspiration har vi en lång resa framför oss för att se till att kunderna i framtiden väljer förnybar energi. Och utmaningen är stor. Flogas skall se till att industriföretag får hjälp att nå samhällets mål om reducerade klimatutsläpp.

Bekymmersfri energianvändning

FLOGAS

Vi ska se till att våra kunders energianvändning är bekymmersfri. Våra kunder har erfarenhet av propan som enkelt, effektivt, billigt och miljövänligt jämfört med oljan de flesta använde tidigare. Många tycker det är svårt att se vilka lösningar som skulle kunna ersätta propanet. Vår uppgift är att se till att det gröna skiftet upplevs som oproblematiskt.

För att vi ska nå våra mål krävs det att vi utvecklar nya produkter och tjänster, att vi ständigt förbättrar oss, är innovativa, och sannolikt också genomför affärsmässiga förvärv.

Med stöd från vår starka och långsiktiga ägare vet vi att vi kommer lyckas.

Vi har inte sagt det blir enkelt

VISION

Flogas har valt denna vision därför att vi vill vara framåtblickande, och för att vi vill fortsätta ha nöjda kunder. I tillägg är vårt önskemål att våra anställda ska ha utmanande arbetsuppgifter och ha kul på jobbet!

Ta kontakt med en av våra säljare så kan vi lära oss mer om dig och dina behov och förhoppningsvis leda dig tryggt igenom det gröna skiftet.

Visionen i praktiken

En vision är bra att ha, men vad gör vi?

Reducerade utsläpp

Flogas hjälper gärna andra verksamheter att bli klimatneutrala.

Alternativt rekommenderar vi följande 6-punktsplan för att reducera klimatutsläppen:

PRODUKTER

Propan

Ren energi till konkurrenskraftiga villkor

Propan lönar sig, och våra marknadsandelar går upp!
Vill du veta hur du kan reducera dina energikostnader?

Biogas

Biogas till industriell användning

Den enklaste lösningen för dig som redan använder gas för process- eller uppvärmningsändamål och som snabbt och enkelt vill gå över till en fossilfri lösning.

Bioolja

Smart både för klimatet och plånboken

Biooljor till allt från småskalig uppvärmning till tung industri. Problemfri övergång från fossil till förnybar eldningsolja!

Miljögas

FLOGAS

Klimatkompenserad gas, helt enkelt

Bli ett pionjärföretag. Bidra till minskning av de globala växthusgasutsläppen. 

Beställning

Välj produkt nedan

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Produktdatablad

Tryck på önskat dokument.

Vem bör köpa Miljögas?

Alla som köper gas från Flogas och som:

Fordeler

Flogas HVO

Fördelar

Flogas VS

Fördelar

Flogas XO

Säkerhetsinformasjon

Tryck på önskat dokument.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Fördelar

Propan