Start

​​

Varför gasol?

Från idé till färdig
anläggning

Leveranstrygghet

Utbildning - gasol

Gasol Propan 95 är en hög-
effektiv energigas. Dess goda reglerbarhet och rena förbrän-
ning gör den lämpad för många olika användningsområden.

Tack vare mer än 50 års erfaren-
het kan vi erbjuda ekonomiska kalkyler, hjälp vid tillstånds-
hantering, dimensionering, projektering och byggnation.

Flogas har rikstäckande leveran-
ser som sker med järnväg och tankbil. Med fjärrövervakning av gasolnivån hos kund kan vi erbjuda en hög leveranstrygghet.

För en säker hantering behövs kunskap och erfarenhet. Vi har genom åren utbildat runt 15.000 personer. Föreståndarkursen är godkänd av Energigas Sverige.

LÄS MER LÄS MER LÄS MER LÄS MER

Mer än 50% marknadsandel kommer inte av sig själv!

Mer än 50 års erfarenhet som gasol-
leverantör och lång verksamhet inom projektering och byggnation av gasolanläggningar.

Gasol är en energigas som utvinns ur naturgasfält och som Flogas lagrar i kylda bergrumslager vilket ger en produkt med unik kvalitet och renhet.

Enda gasolleverantören som kan erbjuda Gasolföreståndarkurser, godkända av Energigas Sverige.

Flogas är en stor aktör inom gasol (LPG) i Sverige, Norge, England, Irland, Holland och Belgien.