Uthyrning av tankar

Vi hyr ut gasolcisterner från 3 m3 upp till 130 m3 samt svarar för service och normalt underhåll och ser till att de årligt återkommande besiktningarna blir utförda. Smidigt och enkelt!

Vår hyresverksamhet är störst i Sverige och har funnits i mer än 50 år. Genom ömsesidigt förtroende har många och långa relationer skapats. Gasolcisternerna finns för uthyrning i olika storlekar enligt nedan och finns normalt i lager för snabb leverans till kund.

Storlek Lagrad
mängd
Längd Diameter Tomvikt
3 m3 1,3 ton 3,5 m 1,1 m 0,85 ton
6,7 m3 3 ton 4,2 m 1,5 m 1,8 ton
11,2 m3 5 ton 6,8 1,5 m 2,4 ton
18 m3 8,4 ton 7,1 m 1,9 m 4,2 ton
30 m3 13 ton 7,3 m 2,4 m 5,5 ton
60 m3 26 ton 14 m 2,4 m 10 ton
90 m3 40 ton 15,2 m 2,8 m 14,8 ton
100 m3 45 ton 17,5 m 2,75 m 18 ton
130 m3 60 ton 20 m 3 m 26 ton

Andra mått och cisternstorlekar kan förekomma.

Trygghet
Våra servicearbeten utförs enbart av specialutbildade personer med inriktning på gasol.

Bekvämlighet
Lätt att byta cisternstorlek vid ändrade driftförhållanden. Bekvämt genom att årlig service och besiktningar ingår.

Tillsyn
Vi utför årlig service och normalt underhåll samt ser till att myndighetskraven för återkommande kontroller blir utförda.

Ekonomi
Inga investerings- eller underhållskostnader.

Miljö
Rätt anpassad cisternstorlek och därmed effektiva transporter, bidrar till bättre miljö. Placeringen är flexibel eftersom gasol inte förorenar mark eller miljö vid eventuellt läckage eller spill.

Säkerhet
Tillgång till vår tekniska avdelning och leveranser av välutbildade chaufförer, bidrar till ökad säkerhet.