Utbildning

Med god kunskap blir möjligheterna fler!

LPG är en brandfarlig vara varför det är av största vikt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. En anläggning som är i säkerhetsmässigt bra skick och som sköts av rätt utbildad personal har större förutsättningar att undvika störningar eller tillbud.

  Syftet med utbildningarna är att med högsta kvalitet, både avseende kursmaterial och kursledarnas kompetens, ge våra kunder en god bas att stå på som skapar trygghet i den dagliga verksamheten.

  Att som LPG-leverantör ha möjligheten att även kunna erbjuda utbildning och teknisk support ger ett mervärde som tydligt uppskattas både av befintliga som presumtiva kunder.

Flogas har mer än 60 års erfarenhet av att utbilda kunder, räddningstjänster och övriga intressenter som är i behov av kunskap inom gasolhantering. Antalet deltagare som deltagit på våra kurser ligger runt 16.000 personer.

Vi erbjuder kurser till våra kunder och andra intressenter som handhar gasol. Kursinnehållet kan också anpassas efter behov. Delar som alltid ingår är information om gasolens egenskaper och anläggningens funktion och uppbyggnad samt de regler som gäller vid hantering av gasol.
Flogas kan som enda gasolleverantör erbjuda större Gasolföreståndarutbildningar godkända av branschföreningen Energigas Sverige.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper
• Bra att veta om gasol – grundkurs
• Gasolföreståndarkurs
• Kundspecifika kurser

Bra att veta om gasol – grundkurs, användarutbildning
Vår grundkurs täcker in vad de flesta förbrukare bör känna till för att kunna sköta sin gasolanläggning på rätt sätt. Kursen förläggs normalt hos kunden och omfattar både en teoretisk del och en praktisk branddemon-stration. Kursen omfattar gasolens egenskaper, hantering, lagring, transport samt anläggningens uppbyggnad och funktion. I kursen ingår även infomation om tillhörande regelverk samt vilken roll olika myndigheter har. Kursen berör också områden som kontroll, besiktning, tillsyn och klassningsplaner.

Gasolföreståndarkurs
En 3-dagars kurs som vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. I kursen deltar även extern föreläsare från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gasolföreståndarkursen är godkänd av branschföreningen Energigas Sverige.

Mer information om våra kurser
Vill du boka en kurs för ditt företag eller bara få information om kursutbudet eller när nästa kurstillfälle är?

Kontakta Jan Sandqvist, 070-577 44 33, [email protected]

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare
Flogas erbjuder ett nytt tillfälle att delta på en Gasolföreståndarkurs.

Datum: 30 okt - 1 nov 2018. Vi beräknas starta 10.00 dag 1 och sluta vid 15.30 dag 3.
Plats: Stockholm
Pris: 13 900 kr inklusive luncher och en gemensam middag dag 2. Moms tillkommer

Länk till kursinbjudan

 

Trygghet
Genom att ha kunskap om produktens egenskaper och dess hantering ökar tryggheten.

Bekvämlighet
Vi kan komma till er och utbilda på plats.

Tillsyn
Kunskap om anläggningens funktion och gällande regelverk gör arbetet lättare.

Ekonomi
Effektivare underhåll ger minskad risk för driftstörningar och bidrar till bättre ekonomi.

Miljö
Ökad kunskap om gasolens användningsområden kan bidra till fler miljöanpassade applikationer.

Säkerhet
Kunskap ger en säkrare hantering som minskar risken för olyckor.

Flogas är Sveriges största gasolleverantör och har mer än 60 års erfarenhet av konstruktion och byggande av gasolanläggningar.

Vår utbildningsverksamhet har funnits lika länge och vi har utbildat ca 16.000 personer inom ämnet gasol.

 

Säkerhetsdemonstration
September 2014 höll vi en kundanpassad säkerhetsdemonstration i gashantering för norska gasmontörer.