Automatiska leveranser

Flogas har ett eget system för fjärravläsning av gasolnivån i cisterner vilket ger möjlighet till automatiska leveranser. Systemet ger kunden möjlighet till att själv läsa av nivån i sin gasoltank via internet.

Trygghet
Vi ser till att ni alltid har gasol i cisternen och därmed undviker oförutsedda driftstopp.

Bekvämlighet
Vi övervakar gasolvätskenivån i cisternen och ser till att leverans sker. Möjlighet att via vår internetbaserade kundsida få information om anläggningen.

Ekonomi
Inga egna resurser behövs för bevakning och beställning av gasol som sker med optimala leveranser.

Miljö
Med automatiska leveranser kan våra transporter optimeras, vilket bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp.

Kundsidan åskådliggör:
• Gasolnivå
• Förbrukning