Projektering och byggnation av gasolanläggningar

Flogas är marknadsledande och har mer än 50 års erfarenhet av att bygga gasolanläggningar. Med vår breda kunskap är vi gärna med hela vägen, från idé till färdig anläggning. Redan från start i ett gasolprojekt kan vi bidra med den kunskap som krävs för att kalkylera de ekonomiska, miljömässiga och produktionstekniska fördelarna. När beslutet är fattat löser vi de tekniska frågorna och svarar för att bygga gasolanläggningen.

Det är viktigt att myndigheterna är med tidigt vid tillståndshanteringen. Vi hjälper till med ansökningshandlingar och medverkar gärna vid de myndighetskontakter som erfordras med kommunen. Vi tar ett övergripande ansvar för att gasolprojektet ska gå snabbt, smidigt och säkert.

När anläggningen är färdigställd, besiktigad och godkänd avslutar vi med att driftsätta och provköra den tillsammans med kunden. I projektet ingår också att vi utbildar våra kunder.

Tack vare ett väl fungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med hög säkerhetsnivå. Med gasol som bränsle utsätts anläggningarna för ett minimum av slitage och påverkan som kan inverka på säkerhet och miljö.

 

Trygghet
Mer än 50 års erfarenhet av att bygga gasolanläggningar, skapar trygghet för kunden.

Bekvämlighet
Vi kan erbjuda nyckelfärdiga anläggningar, sköta kontakter med myndigheter, entreprenörer och leverantörer.

Tillsyn
En gasolanläggning har få rörliga delar och kräver ett minimum av underhåll.

Ekonomi
Hög kompetens och lång erfarenhet inom projektering och byggnation, skapar optimala och välbeprövade lösningar. Låga underhållskostnader bidrar till en god ekonomi.

Miljö
Bidra till bättre miljö genom att använda ett miljöanpassat bränsle.

Säkerhet
All personal som berörs utbildas för att kunna hantera gasolanläggningen på ett säkert sätt.
Hög driftsäkerhet är bara en av gasolens stora fördelar.