PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Flogas har personal med lång erfarenhet och mycket hög kompetens inom gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Vi har därför möjligheten och resurserna att erbjuda olika tjänster till företag eller andra som har behov av hjälp och stöd med olika uppdrag.

Redan från start i ett gasolprojekt kan vi bidra med den kunskap som krävs för att kalkylera de ekonomiska, miljömässiga och produktionstekniska fördelarna.

När beslutet är fattat löser vi de tekniska frågorna och svarar för att bygga gasolanläggningen. Vi sköter nödvändiga kontakter med myndigheter, entreprenörer och leverantörer.

För de som redan har en gasolanläggning men som känner att dokumentationen är dåligt uppdaterad eller bristfällig kan vi hjälpa till med att gå igenom materialet och leverera en uppdaterad dokumentation.