Om Propan

Gasol har varit ett viktigt bränsle och råvara inom svensk industri i mer än 60 år tack vare dess egenskaper som bidrar till ökad kostnadseffektivitet, förbättrad produktkvalitet och minskad kassation.

Kärt barn har många namn, det vi kallar gasol är i själva verket ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av propan och butan. I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används ofta beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas. Men oavsett namn är gasol ett av de mest effektiva bränslen som finns. Den gasol Flogas huvudsakligen levererar marknadsförs under namnet Propan 95.

 Tack vare att propan enkelt kan distribueras och lagras utan gasnät kan det göras tillgängligt för alla. Flogas är en rikstäckande leverantör i både Sverige och Norge.

“Så det är inte för inte som gasol kallas världens mest mångsidiga bränsle!”

Produktfördelar

Renhet, hög verkningsgrad och möjlighet till extremt noggrann temperatur- och kapacitetsreglering gör propan till ett exceptionellt bränsle och därför en viktig energikälla inom industrin. 

Tack vare renheten behöver inte brännare, ugnar eller andra vitala delar ses över lika ofta som med andra bränslen. En propananläggning är enkel att använda, har få rörliga delar och kräver ett minimum av underhåll vilket ger en hög drifttillgänglighet. Avsaknaden av sot är också en bidragande faktor till högre effektivitet, då sotavlagringar på värmeväxlarytor försämrar värmeöverföringen. 

Propan bidrar till en god totalekonomi med ökad lönsamhet då effektivare processer ger sänkta produktionskostnader och bättre produktkvalitet. 

Propan har högre verkningsgrad än olja, 20-30% lägre energiförbrukning är inte ovanligt, vilket ger stora miljö- och ekonomiska fördelar.

Miljö

Avgaserna från förbränningen av propan är fri från partiklar, sot och svavelutsläpp vilket inte bara är en till fördel för klimatet utan även för vår närmiljö, vår hälsa och arbetsmiljön.

Propan reducerar CO2-utsläppen med minst 14 % jämfört med olja men så mycket som 50 % reducering kan uppnås tack vare en högre verkningsgrad/lägre energianvändning i din propanpanna. Sett ur ett livscykelperspektiv har propan samma låga CO2-utsläpp som LNG (flytande naturgas).
Konvertering från olja till propan ger alltså stora miljöfördelar både ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Propan är heller inte vattenförorenande i händelse av läckage, varför lagringscisterner och rörledningar kan placeras inom vattentäktsområden.

Kombinerar man alla fördelar ser man att propan definitivt är ett bra alternativ sett ur både lokalt och globalt perspektiv. Utmaningar i samband med den globala uppvärmningen kan inte lösas snabbt och med en enda lösning. Men propan är en viktig del av lösningen. Den ger inte nollutsläpp, men genom att byta ut oljan mot propan minskas CO2-utsläppen och människors närmiljö förbättras omedelbart. Väljer du vår produkt Miljögas klimatkompenserar Flogas för de koldioxidutsläpp som din propananvändning ger upphov till.

“Så mycket som 50% reduktion av CO2-utsläpp kan fås tack vare högre verkningsgrad/lägre energianvändning.”

Användningsområden

Processindustrin i Sverige har använt gasol sedan 60-talet. Framför allt används den inom processer där gasolens produktfördelar kan utnyttjas. En stor fördel är att avgaserna är mycket rena och är fria från stoft och sot. Jämn produktkvalitet och bra miljö blir resultatet.

Bland användningsområdena inom järn- och stålindustrin kan nämnas gjutning och värmebehandling av stål och metall. Vid metallbearbetning blir det inga föroreningar från lågan som påverkar slutprodukten. Inom massa- och pappersindustrin behövs mycket propan i olika torkprocesser och inom livsmedelsindustrin förbrukas stor mängder propan i ugnar för bakning, kafferostning och spannmålstorkning. Renheten är en av de stora fördelarna med propan. Vid tillverkning av livsmedel ger propanets renhet möjlighet till direktuppvärmning av känsliga födoämnen, vilken förenklar produktionen och där med sänker kostnaderna.

Fördelarna är som synes många. Ändå har propan tidigare varit ett ofta förbisett alternativ i många industriella verksamheter trots att det praktiskt taget kan användas överallt där man värmer, bearbetar, torkar, smälter eller formar. Så det är inte för inte som gasol kallas världens mest mångsidiga bränsle.

Jag vill bli kontaktad

Skriv ditt namn och telefonnummer så tar en av våra experter kontakt med dig.

Informationen behandlas i enlighet med vår dataskyddpolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.