Depåer och logistik

Flogas depåer finns geografiskt utspridda över hela Sverige, för att på ett miljömässigt och leveranssäkert sätt kunna försörja våra kunder.

Våra största depåer finns i Stenungsund och Sundsvall. Därifrån levererar Flogas gasol till våra enskilda depåer i landet.

Transporterna sker till stor del via järnväg, som är både säkert och bra för miljön.

Våra lokala depåer finns strategiskt placerade i Hässleholm, Karlskoga, Jordbro (söder om Stockholm) och Luleå.

Alla våra depåer nås via järnväg, där våra tankbilar på ett säkert sätt kan hämta gasol för vidare leverans till våra kunder.

Flera av Flogas kunder kan även ta emot leveranser direkt via järnväg, där vagnarna når anläggningen, utan användning av tankbil.