Miljö

Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Hur mycket koldioxid som bildas beror på hur mycket kol det finns i bränslet i relation till dess väteinnehåll.

Gasol låga kolinnehåll gör att koldioxidutsläppen från förbränning av gasol är lägre än t.ex. olja. Gasol släpper ut 13% mindre koldioxid än olja.

 

Utsläppen av andra ämnen som tungmetaller, kväveoxider, stoft och sot är väsentligt lägre från gasol jämfört med kol, olja och biobränslen.

På senare år har dimethylether (DME) diskuterats som en ersättning för gasol eller som en möjlig inblandning i gasolen. DME har egenskaper som liknar gasolens och den kan hanteras på samma sätt.