OM GASOL

Gasol Propan 95 ger ett högt energiutbyte, är enkel att använda och kräver minimalt med underhåll och ger därmed också en hög drifttillgänglighet. Gasol är en ren energigas, både i praktisk tillämpning och ur övergripande miljösynpunkt. Och den är unik genom sin reglerbarhet – värmen kan styras exakt och omedelbart.

Fördelarna är många, ändå har gasol tidigare varit ett ofta förbisett alternativ i många industriella verksamheter. Praktiskt taget överallt där man värmer, bearbetar, torkar eller formar kan gasol användas.

I Europa är gasol sedan länge ett mycket vanligt bränsle. På svenska marknaden är Flogas marknadsledande och levererar gasol till närmare 500 företag. Bland våra kunder finns allt från små hantverkare till landets största processindustrier. Det har gett oss unika kunskaper om hur gasol kan underlätta och effektivisera inom olika områden.

Gasolens överlägsna miljöegenskaper, låga underhålls- kostnader (ren förbränning), enkla handhavande och höga verkningsgrad – allt detta bidrar till en god totalekonomi.

Stor reglerbarhet
Hög och noggrann reglerbarhet direkt i processerna vilket kan vara avgörande för tillverkningskvalitén. Energin kan dessutom används effektivare vilket minskar energi- kostnaden.

Kan användas direkt i produktionsprocesser utan att ta omvägen via hetvatten, hetolja eller ånga.

Låga underhållskostnader
Mindre underhåll i energianläggningen jämfört med olja och biobränslen.

 

Låg miljöbelastning
Förbränningsgaserna är så rena att de går att använda direkt vid torkning av livsmedel, exempelvis spannmål samt rostning av kaffe.

Säkerhet
Tack vare ett väl fungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med en hög säkerhetsnivå. Detta har bidragit till att antalet tillbud och olyckor har kunnat hållas på en mycket låg nivå.

Ekonomiskt
Gasol ger försumbar sotbildning vilket förbättrar verkningsgraden jämfört med olja och biobränslen.

Läs mer om Gasol
www.energigas.se
www.exceptionalenergy.com