Miljögas – klimatkompenserad gasol

2016-09-05

 

Bli ett pionjärföretag. Bidra till minskning av de globala växthusgasutsläppen.

 

Flogas vision är att kunna leverera miljövänlig gas utan klimatpåverkan. Vi har kallat visionen för Miljögas.
Flogas jobbar sedan många år aktivt med att ta fram förnybara produkter för att reducera klimatpåverkan från förbränningsprocessen. Eftersom klimatet inte kan vänta erbjuder Flogas nu klimatkompenserat propan (gasol). Vi ser på detta som en bra åtgärd vi tillsammans med våra kunder kan ta tills vi kan tillhandahålla förnyelsebara produkter.
 
Klimatkompensation är ett effektivt verktyg att minska de globala utsläppen av växthusgaser. För varje reduktionsenhet som utfärdas sker en minskning av växthusgaser motsvarande 1 ton CO₂.
 
Beställer du som kund Miljögas, köper Flogas reduktionsenheter motsvarande de beräknade CO₂-utsläppen från hela värdekedjan från utvinning och produktion till förbränning hos kunden baserat på en livscykelanalys för produkten. I praktiken innebär detta att Flogas köper 3,3 reduktionsenheter för varje ton Miljögas ditt företag får levererat.
 
Tanken med klimatkompensation är att möjliggöra projekt för att minska klimatpåverkan som annars inte skulle ha genomförts utan denna typ av finansiering. Eftersom den globala uppvärmningen är ett globalt problem, är det sunt förnuft att miljöinvesteringar tas i globala projekt som ger största möjliga klimatnytta per satsad krona.
 
Klimatkompensation är det bästa existerande verktyget för samordning mellan bra projekt i tredje världen och miljökapital i västvärlden.

Köp av Miljögas
från Flogas bidrar till
reduktion av globala
CO2-utsläpp

 

Länk till broschyren