Flogas bioolja

Bioeldningsolja

Flogas tillhandahåller nu två typer av bioolja för uppvärmningsändamål.

Flogas XO – bioolja av hög och jämn kvalitet som säkrar en problemfri övergång från fossil till förnybar olja. Det är en så kallad RME, framställd av rapsolja, som uppfyller standarden SS- EN 14214, en standard som definierar kvaliteten på biodiesel till drivmedel och uppvärmning. 

Flogas VS – vår nya bioolja som ersätter tung eldningsolja i större förbrukningsanläggningar. Detta är vårt billigaste fossilfria alternativ. Flogas VS består uteslutande av restprodukter med vegetabiliskt ursprung som uppstår vid livsmedels-eller biodieselproduktion.

Båda våra biooljor uppfyller EUs förnybartdirektiv (Renewable Energy Directive – RED) och Flogas innehar hållbarhetsbesked från Energimyndigheten.

Läs mer om våra biooljor på bioolja.nu

Jag vill veta mer om Bioolja

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Informationen behandlas i enlighet med vår dataskyddpolicy.