Värmebehandling

Gasol är en energigas som används i värme- behandling för uppvärmning av metallen innan härdning. Gasol används sedan också i härd- processen för uppkolning.

Härdning (uppkolning)
Uppkolning innebär en ökning av kolhalten i stål genom att dess ytskikt tar upp kol från en omgivande gas (gasol/propan) med högre kolaktivitet än stålet. Vid den efterföljande upphettningen till ca 850-950 °C, diffunderar kolet in i stålets ytskikt. Uppkolning utnyttjas bl.a. för att öka ytkolhalten hos sätthärdade stål. Behandling ger efter härdningen en mycket hård och slitstark yta.