Spannmålstorkning

Vid lagring av spannmål under längre tid krävs att spannmålen inte har en vattenhalt överstigande 14%. För att åstadkomma det används torkanläggningar som torkar spannmålen innan den lagras.

Fördelar med att torka spannmål med gasol
Tack vare de rena rökgaserna, är gasol godkänt av Livsmedelsverket att användas för direktuppvärmning i spannmålstorkar. Detta medför att värmeanläggningen kan utföras på ett mycket enklare och effektivare sätt med högre verkningsgrad än vid exempelvis oljeeldning. Vid gaseldning behövs varken varmluftspanna, rökgasfläkt, rökgasbrunn eller skorsten.

Kapaciteten hos en tork ökar betydligt när torktemperaturen höjs. Många äldre oljeeldade torkanläggningar är ofta dimensionerade för att höja lufttemperaturen ca 40 ºC, vilket normalt inte gör det möjligt att uppnå torktemperaturer över 65 ºC. Denna temperatur är ofta tillräcklig för utsäde och brödspannmål. Foderspannmål kan dock, utan att skadas, torkas vid högre temperaturer. Om man inte har kapacitet att höja temperaturen mer än 40 ºC kan det till och med vara svårt att uppnå en torktemperatur av 50 ºC när utomhustemperaturen är låg. En gasbrännare ger däremot stor frihet att välja erforderlig torktemperatur och effekt för att öka torkkapaciteten.

Tack vare det stora reglerområdet kan en kanalbrännare om exempelvis 1000 kW steglöst regleras ner till 40 kW.

I jämförelse med ett vattenburet värmesystem ger direktuppvärmning betydligt enklare procedurer varje gång torken skall startas eller stoppas. I övriga Europa är gas ett mycket vanligt bränsle i spannmålstorkar.