KAFFEROSTNING

Fram till 70-talet användes olja vid rostning av kaffe men idag har i stort sett alla gått över till gasformiga bränslen som gasol. Möjligheten till noggrann temperaturreglering är en stor fördel samtidigt som gasolen inte påverkar smaken på kaffet.

Viktiga parametrar är rostningstiden, tempera- turen och lufttillförseln.