Gjuteri / metall / stålverk

Gasol används inom stålindustrin vid valsverk- ens värmnings- och värmebehandlingsugnar.

Energigasens renhet, effektivitet och höga reglerbarhet samt jämna värmespridning är viktiga faktorer för värmeprocesserna inom stålindustrin.

Smältning av metaller som koppar, guld, aluminuim inför gjutningsprocesser.

Skänkvärmning
En viktigt del i stålets hantering från smältan till gjutningen är transporten. Lämpligen sker detta med hjälp av gasoluppvärmda skänkar, då avgaserna släpps ut direkt i lokalerna. Gasolens renhet vid förbränning ger en bättre närmiljö jämfört med att använda olja.

Skärning
Att skära tjockare plåt med gasol i stället för acetylen ger en lägre energiförbrukning och högre kvalitet på skärningen.

Syrgasförbrukningen minskar också och ger ett bra tillskott till energibesparingen.  Acetylen kan bara hanteras i flaskor, vilket ger en kostsam hantering,  till skillnad mot gasol som kan lagras i tankar av varierande storlek.