ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Inom industrin är det framförallt järn-, stål- och pappersindustrin som använder stora mängder gasol som energigas i olika processer. Över hälften av gasolförbrukningen sker inom industrin. För dessa basindustrier är gasolens renhet, rena avgaser, möjligheten att snabbt ändra temperaturtillförseln och höga effektivitet viktiga egenskaper. Gasolens renhet i form av låg eller ingen sotbildning gör att underhållskostnaderna kan hållas låga.

Bland användningsområdena kan nämnas gjutning och värmebehandling av stål och metall. Inom massa- och pappersindustrin behövs mycket gasol i torkprocesser.

En annan stor fördel är tillgängligheten. Gasolen distribueras med tankbil eller järnväg direkt till kundernas lagercisterner vilket gör att den når alla över hela Sverige.

I livsmedelindustrin förbrukas stora mängder gasol i ugnar för bakning, kafferostning m.m. Tack vare gasolens renhet och goda reglerbarhet är den ytterst lämplig för användning inom just livsmedelsindustrin och restaurangnäringen. Kexchoklad bakas i gasolugnar, chips tillverkas med gasol och huvuddelen av allt kaffe rostas med hjälp av gasol.

Den internationella LPG-föreningen WLPGA har en egen hemsida med översikt över en stor mängd applikasjoner för användning av LPG.